SẢN PHẨM KHUYẾN MÃI

-15%
5,900  5,000 
-18%

Ly thủy tinh uống nước

LY THỦY TINH CHẶT GÓC

4,900  4,000 
-16%

Ly thủy tinh uống nước

LY THỦY TINH LÙN BẦU

4,700  3,950 
-7%
6,800  6,300 
-13%

Ly thủy tinh uống nước

LY THỦY TINH QUAI SỌC TRUNG

6,300  5,500 
-8%
8,300  7,600 
-5%

Ly uống bia Indonesia

LY QUAI BIA INDONESIA CAO 12.8cm

8,200  7,800 
-9%

Ly uống bia Indonesia

LY QUAI BIA CAO CẤP CAO 13.7cm

13,500  12,250 

SẢN PHẨM MỚI

Ca sứ làm quà tặng

CA SỨ MINH LONG QUAI VUÔNG 0.36L

56,500 
44,500 
22,500 

Ca sứ làm quà tặng

CA SỨ MINH LONG QUAI BIA 0.36L

47,500 

Ca sứ làm quà tặng

CA SỨ QUAI TRÒN MINH LONG 0.52L

69,500 

Ca sứ làm quà tặng

CA SỨ QUAI BIA MINH LONG 0.52L

69,500 

Ca sứ làm quà tặng

CA SỨ QUAI TRÒN MINH LONG 0.35L

47,500 

Ca sứ làm quà tặng

CA SỨ TRẮNG MINH LONG

47,500 

Ca sứ làm quà tặng

CA SỨ QUAI VUÔNG 0.36L

51,500 

THỦY TINH INDONESIA

-15%
5,900  5,000 
-18%

Ly thủy tinh uống nước

LY THỦY TINH CHẶT GÓC

4,900  4,000 
-16%

Ly thủy tinh uống nước

LY THỦY TINH LÙN BẦU

4,700  3,950 

Ly thủy tinh uống nước

LY THỦY TINH ĐÁY KHÍA

5,000 

Ly thủy tinh uống nước

LY THỦY TINH BẦU SỌC TRUNG

4,800 

Ly thủy tinh uống nước

LY THỦY TINH TRUNG ĐÁY KIM CƯƠNG

3,800 

Ly thủy tinh uống nước

LY THỦY TINH BẦU BI

5,700 

Ly thủy tinh uống nước

LY THỦY TINH LÙN SỌC KHÍA

5,000 

THỦY TINH UNION - THÁI LAN